10 aug. 2013

Oog voor de wereld : Over klokkenluiders & de dynamismen van corruptieOog voor de wereld hebben waarin je leeft is belangrijk als betrokken burger die het beste voor heeft met de maatschappij, met de gemeenschap waar hij deel van uit maakt. Ontkenning, wegkijken en apathie zijn houdingen die nog nooit tot iets goeds hebben geleid. Engagement, verantwoordelijkheid opnemen en durven doen zijn de houding die ertoe leid dat de wereld een betere plek wordt om in te leven voor elk burger in de maatschappij.

Over klokkenluiders en dynamismen van corruptie


Bovenstaande is een oogopener. Een amusant, sappig, goed gebracht en zeer interessant verhaal.

"Wat me nog het meest fascineerde, was het niveau van de endemische corruptie die ik in alle landen tegenkwam, vooral dan in het hart van de macht, met openbare ambtenaren die publieke gelden verduisterden voor hun eigen persoonlijke verrijking, en dat konden doen vanwege de geheimhoudingsplicht."

"Macht is ongelooflijk verleidelijk en je moet over twee echte kwaliteiten beschikken als je omgaat met macht, als je omgaat met macht, net omwille van die verleidelijkheid. Je moet sceptisch en nederig zijn."

"Wat is de oplossing? Je moet in de rechtsstaat het recht op informatie inbouwen. Op dit moment zijn onze rechten ongelooflijk zwak. In veel landen hebben we wetgeving over staatsgeheimen, zonder toetsing van het openbaar belang. Daardoor is het een misdaad en mensen worden in veel gevallen heel zwaar gestraft voor het publiceren of weggeven van officiële informatie. Zou het niet geweldig zijn - denk eens - als we een Wet op Openbare Bekendmaking zouden krijgen waardoor ambtenaren worden gestraft als blijkt dat ze informatie in het algemeen belang achtergehouden of verborgen hebben?"

Het wordt nog veel ... erger. 


Een andere zeer boeiende video over corruptie is deze hieronder. Helaas geen Nederlandstalige ondertiteling, dus enkel voor wie de Engelse taal machtig is tot nu toe:Omdat we nu toch bezig zijn hier dieper op in te gaan, enkele duidelijke definities:

Dit is de definitie van wikipedia:

Corruptie is: 

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.Corruptie is het symptoom van een slechte economische situatie, een slechte regering of een slecht ondernemingsbeleid. Het gaat ten koste van de arme of eerlijke mensen en is gunstig voor criminelen. Het beschadigt een van de fundamenten van de democratie en de openbare orde, namelijk dat iedereen dezelfde rechten heeft. Corruptie leidt tot privileges aan degene die betaalt en onthoudt deze aan degene die niet betaalt.

Een klokkenluider is:

  • ofwel een werknemer die misstanden in zijn bedrijf of organisatie naar buiten brengt (Van Dale), daarbij al dan niet anoniem;
  • ofwel iemand die van binnen de handelende organisatie illegaal handelen, misstanden, of onrecht binnen bestaande machtssystemen openlijk aan de kaak stelt;
  • ofwel iemand van buiten die als belanghebbende misstanden in een bedrijf of organisatie naar buiten brengt, al dan niet anoniem.
In de journalistiek heet (een beperkte vorm van) klokkenluiden ook wel 'lekken'. Een verschil daarbij is dat lekken doorgaans op anonieme basis gebeurt, klokkenluiden meestal niet.
Vaak worden daarvoor hoge instanties of de media als breekijzer gebruikt, meestal nadat pogingen om intern voldoende gehoor te vinden niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Als voorwaarde wordt meestal wel gezien dat de klokkenluider zijn directe eigenbelang opgeeft of eventueel zelfs schaadt door zijn openbaarmaking en dat deze het algemeen belang dient.

Over recente klokkenluiders:


Recente klokkenluiders komen er nog niet beter vanaf.

Doe jezelf een plezier en lees aub deze blogberichten:

http://blogs.tijd.be/bigapple/2013/08/een-klokkenluider-vertelt.html

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1668375/2013/07/13/VN-commissaris-roept-op-tot-bescherming-klokkenluiders.dhtml
ShareThis